Oficiální informační server statutárního města Karviné

Jazykové verze

česky   |   english   |   polski   |   po našymu

Stromové (vedlejší) menu

Homepage > Map Portal of the Statutory Town of Karviná (CZ) > Územně analytické podklady

Územně analytické podklady

Hlavní obsah stránky

20-JUN-2014

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Karviná

 

Pořizovatel: Odbor rozvoje Magistrátu města Karviné
Zhotovitel: Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o. (2008), aktualizováno pořizovatelem (2010, 2012, 2014).
Řešené území: Správní obvod obce Karviná s rozšířenou působností, tj.statutární město Karviná, obec Dětmarovice, obec Petrovice u Karviné a obec Stonava.

Obec Karviná s rozšířenou působností pořizuje dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, územně analytické podklady (dále jen "ÚAP").  

 

Územně analytické podklady obsahují především informace

  • o stavu území,
  • o právech, povinnostech a omezeních, která se váží k určité části území a která vznikla nebo byla zjištěna zejména na základě právních předpisů,
  • o záměrech na provedení změn v území.

 

Územně analytické podklady vytvářejí novou informační základnu údajů o území, která slouží jako podklad pro pořizování územně plánovacích dokumentací a jejich změn. Vytvořením této základny dochází ke zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území.

 

Aktuální grafická data ÚAP jsou zveřejněna na Mapovém portálu statutárního města Karviné v prostředí mapové aplikace Marushka.

 

09-SEP-2015

Aktualizace územně analytických podkladů 2014

V roce 2014 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která dne 06.12.2014 byla projednána se zástupci jednotlivých obcí ORP Karviná (tj. Karviná, Dětmarovice, Petrovice u Karviné a Stonava), v celém rozsahu, tj. včetně výkresů a rozboru udržitelného rozvoje, který obsahoval rovněž oddíl s určením problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.


Textová část návrhu ÚAP

Grafická část návrhu ÚAP:

Podklad - Sociodemografické posouzení (RNDr. Milan Polednik, květen 2014)

20-JUN-2014

Aktualizace územně analytických podkladů 2012

V roce 2012 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná a dne 13.12.2012 byla projednána v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

 

Textová část ÚAP (platnost k 31.12.2012)

Grafická část ÚAP (platnost k 31.12.2012):

 

20-JUN-2014

Územně analytické podklady 2010

V roce 2010 byla pořízena úplná aktualizace ÚAP pro správní obvod úřadu územního plánování Karviná, která byla projednána s jednotlivými poskytovateli údajů. Na základě projednání byl návrh upraven a dne 21.12.2010 byl projednán v Radě obcí pro udržitelný rozvoj, která k návrhu úplné aktualizace včetně rozboru udržitelného rozvoje území vydala kladné stanovisko.

 

Textová část ÚAP (platnost k 21.12.2010)

Grafická část ÚAP (platnost k 21.12.2010):

Rozbor udržitelného rozvoje území včetně určení problémů k řešení

Kartogramy vyhodnocení územních podmínek

 

Login