Úvodní informace
  Komunitní plánování
  Typy služeb
  Katalog

Login

 

 

Kontakt:
statutární město Karviná
Fryštátská 72/1
733 24 Karviná-Fryštát

Úvodní stránka en > Komunitní plánování

Komunitní plánování

Komunitní plánování sociálních služeb je:

  • metoda, kterou lze na úrovni obcí nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná se o otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb.


Účastníci komunitního plánování:

  • zadavatel – ten, kdo je odpovědný za zajištění sociálních služeb, které odpovídají místním potřebám, tj. obec,
  • poskytovatel – požadované služby nabízí a realizuje (fyzická osoba, státní nezisková organizace, organizace zřízená obcí, organizace zřízená krajem, organizace zřízená státem),
  • uživatel – člověk v nepříznivé sociální situaci, kterému jsou služby určeny.

Komunitní plán:

  • je výsledkem dohody mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb,
  • definuje a analyzuje potřeby daného regionu, mapuje současnou situaci a dává výhledy do budoucna,
  • je třetí cestou mezi „volnou rukou trhu“ a regulací sociálních služeb.

Výhody komunitního plánování:

  • hlavním přínosem komunitního plánování je zapojení všech účastníků systému sociálních služeb (tj. uživatele, poskytovatele, zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu  sociálních služeb a zvyšovat tak podíl občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování. Komunitní plán dále zajišťuje, aby sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám a reagovaly na místní odlišnosti.

Výsledkem komunitního plánování je zejména:

  • systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky vynakládané na služby jsou efektivně využívány.

Cíl komunitního plánu:

  • vytvoření plánu dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě.